Therapy 2019-03-18T12:52:22+02:00
  • uk
  • ru
(067) 333 95 63
(063) 333 95 63
(066) 333 95 63
(044) 333 95 63

Терапія

THERAPY

Терапевтичний прийом у ветеринарному центрі «Animal Clinic» проводять висококваліфіковані лікарі. Наші фахівці зарекомендували себе не тільки в Україні, а й за її межами.

ЗАПИС НА ПРИЙОМ

«Animal Clinic» располагает двумя терапевтическими отделениями и отдельным капельным залом. Таким образом исключен контакт разных животных друг с другом, как в период осмотра, так и в момент прохождения лечения путем введения внутривенных инфузий.

Врачи нашего центра проводят диагностику и лечение, как внутренних незаразных, так и других инфекционных, вирусных  а также грибковых патологий. Применяя на практике новейшие достижения фармакологии, клинической диагностики и терапии.

Для животных минимизирован стресс фактор  в период проведения клинического осмотра, а также во время забора анализов для лабораторной диагностики.Иногда, четвероногие пациенты,приходя в ветеринарный центр, испытывают чувство страха. Очень важно, в данной ситуации исключить насилие при фиксации животного. Благодаря наработкам наших специалистов, все манипуляции в клинике проводятся безболезненно и без стресса для Ваших любимцев.

После каждого терапевтического приема проводится тщательная дезинфекция рабочих поверхностей и постоянное обеззараживание воздушной среды.

Animal Clinic» має в своєму розпорядженні два терапевтичних відділення та окрему крапельну залу. Таким чином виключений контакт різних тварин один з одним, як в період огляду, так і в момент проходження лікування шляхом введення внутрішньовенних інфузій.

Для тварин мінімізований стрес фактор в період проведення клінічного огляду, а також під час забору аналізів для лабораторної діагностики. Іноді, чотириногі пацієнти, приходячи в ветеринарний центр, переживають почуття страху. Дуже важливо, в даній ситуації виключити насильство при фіксації тварини. Завдяки професіоналізму наших фахівців, всі маніпуляції в клініці проводяться безболісно і без стресу для Ваших улюбленців.

Лікарі нашого центру проводять діагностику та лікування, як внутрішніх незаразних, так і інших інфекційних, вірусних а також грибкових патологій. Застосовуючи на практиці новітні досягнення фармакології, клінічної діагностики та терапії.

Після кожного терапевтичного прийому проводиться ретельна дезінфекція робочих поверхонь і постійне знезаражування повітряного середовища.

To top